?

Log in

No account? Create an account
23 July 2010 @ 03:29 pm
☆.. Trụ sở chính của nhóm giờ đặt tại : http://cgmpjs.wordpress.com/

☆.. Community trans và sub đã bị xóa, hàng public ở 2 community đó giờ có ở trụ sở chính.

☆.. Tầng hầm có nghĩa là 100% làm chui.
Mà chui thì bạn nào cũng biết là gì rồi đấy.
Cho nên ngoại trừ 1-2 public entry dùng để thông báo ra, toàn bộ các entry còn lại bạn phải join lj này mới thấy được.

☆.. Community này đặt hàng làm chui nên không nhất thiết phải là truyện dịch, bất cứ thứ gì cũng có thể ở đây.

☆.. RSS thông báo ở  trụ sở chính để cập nhật hoạt động ở cả 2 trụ sở của nhóm

☆.. Hãy join facebook của nhóm để update các pj nhanh hơn và đủ hơn nha

☆.. Ngoài ra hãy comment để bọn mình có thêm động lực nhá :x